Všeobecné obchodní podmínky webonoš.cz

Ochrana osobních údajů

Při návštěvě našich internetových stránek naše webové servery standardně ukládají IP adresu, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetových služeb, internetovou stránku, ze které jste nás navštívil (a), internetové stránky, které u nás navštívíte, a datum.

Poskytovatel služeb Lukáš Rydval, se sídlem Nádražní 1243, 342 01 Sušice, zapsán v živnostenském registru města Sušice, IČ: 06718248 (dále jen „Webonoš„) za účelem informování zákazníků o ochraně jejich osobních údajů při používání internetové stánky webonos.cz vydává tyto podmínky Ochrany osobních údajů.

Veškeré osobní údaje evidované na internetové stránce webonos.cz budou uloženy, zpracovány a případně předány správci webu, kterým je Lukáš Rydval, (IČ: 06718248). Webonoš zaručuje, že s Vašimi údaji bude nakládáno důvěrně v souladu s platnými ustanoveními právní ochrany dat. Souhlas s použitím Vašich osobních údajů za účelem reklamy nebo výzkumu trhu a mínění můžete kdykoli odvolat nebo si vyžádat informace o těchto ukládaných údajích. Toto odvolání nebo dotazy ohledně ochrany údajů můžete zaslat také e-mailem na dotaz@webonos.cz

Webonoš shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to zejména pro potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetových stránek webonos.cz nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu atd.

Webonoš neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Rovněž nedochází ke zpracování údajů o zdravotním stavu nebo osobní údaje dětí. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.

Použití osobních údajů
Webonoš shromažduje pouze data nutná k uskutečnění plnění smlouvy o dílo uzavřené zákazníkem na internetových stránkách webonos.cz a jedná se o následující:

Jméno a příjmení (případně obchodní jméno, IČ a DIČ)
Fakturační a doručovací adresa (ulice, město, PSČ)
E-mail
Telefon
Webonoš se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovými stránkami webonos.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat. Webonoš se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Přístup k informacím ukládaným ve Vašem koncovém zařízení (použití cookies)
Pro sledování vašich preferencí při návštěvě našich internetových stránek, které umožňuje neustálou optimalizaci obsahu podle vašich individuálních přání, používá společnost Webonoš soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které internetová stránka ukládá na Váš pevný disk. Umožňují identifikaci Vašeho počítače, ale nezjišťují ani neukládají žádné Vaše osobní údaje. Cookies Vašemu počítači nezpůsobí žádné poškození a nemohou obsahovat viry. Ukládání cookies na Vašem počítači můžete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Funkce internetové stránky pak mohou být za určitých okolností omezeny.

Správa cookies
Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Používání cookies můžete zakázat nebo blokovat změnou nastavení Vašeho prohlížeče. Deaktivace cookies se provádí různými způsoby v závislosti na daném prohlížeči. Použijte funkci nápovědy ve Vašem prohlížeči.

Google Analytics
Naše webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu Vašeho používání našich webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání našich internetových stránek jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Google bude naším jménem využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání našich webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zakázat pomocí příslušného softwarového nastavení Vašeho prohlížeče (viz výše). Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookie o Vašem užívání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google můžete zabránit také tak, že si pod níže uvedeným odkazem stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete patřičný plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Další informace naleznete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs (všeobecné informace o Google Analytics a ochraně dat).

Jaká máte práva?
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje máte právo na:

přístup k těmto osobním údajům,
opravu osobních údajů,
výmaz osobních údajů,
případně omezení zpracování osobních údajů,
vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
a na přenositelnost osobních údajů.
Máte také právo na podání stížností u dozorového úřadu. Můžete tak učinit u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Webová adresa dostupná zde: https://www.uoou.cz/

Máte dotaz?
Máte-li dotaz k ochraně osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na emailu: dotaz@webonos.cz. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné od 1. ledna 2019 a vydává je Lukáš Rydval.